Tuesday, 11 December 2012

KELAB GREENBOC: Kisah Seorang Kanak-kanak Amerika Masuk Islam

KELAB GREENBOC: Kisah Seorang Kanak-kanak Amerika Masuk Islam: R asulullah saw bersabda: ”Setiap bayi yang dilahirkan dalam keadaan fitrah. Maka kedua orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, atau N...

No comments:

Post a Comment