Saturday, 15 December 2012

Apa Khabar Orang Kampung: Fulamak...Lebih 15,000 sertai HKR Pulau Pinang

Apa Khabar Orang Kampung: Fulamak...Lebih 15,000 sertai HKR Pulau Pinang: Para hadirin berdiri mengikuti ucapan pemimpin Pakatan Rakyat kerana padang becak. NIBONG TEBAL:  Sekalipun padang becak kerana huja...

No comments:

Post a Comment