Friday, 29 March 2013

p a a p a a d a: Poligami tidak mudah

p a a p a a d a: Poligami tidak mudah: POLIGAMI adalah penawar dan ia sepatutnya tidak menimbulkan masalah kerana tujuan pensyariatannya bagi menyelesaikan masalah. Bahkan polig...

No comments:

Post a Comment