Friday, 15 March 2013

Gendang Perang: PI Bala meninggal dunia

Gendang Perang: PI Bala meninggal dunia: Amaran sebelum meneruskan pembacaan. Ini adalah berita yang belum disahkan kebenarannya. King Jason melalui blognya KingOfGoblok melaporkan...

No comments:

Post a Comment