Wednesday, 20 February 2013

KELAB GREENBOC: UMNO Pengkhianat Sebenar: “Orang Melayu Tidak Perl...

KELAB GREENBOC: UMNO Pengkhianat Sebenar: “Orang Melayu Tidak Perl...: O rang Melayu harus menerima hakikat bahawa DAP tidak pernah mengancam kedudukan mereka apalagi agama Islam yang jelas diangkat sebagai Aga...

No comments:

Post a Comment