Saturday, 22 December 2012

KELAB GREENBOC: [UNTUK EDARAN] Bukti Jelas Pakatan Rakyat Lebih La...

KELAB GREENBOC: [UNTUK EDARAN] Bukti Jelas Pakatan Rakyat Lebih La...: A udit Negara - Negeri Pakatan Rakyat Terbaik Laporan Ketua Audit Negara 2011 yang dikeluarkan pada tahun menunjukkan pengurusan fiskal...

No comments:

Post a Comment