Monday, 31 December 2012

KELAB GREENBOC: Rapuhnya Benteng Ciptaan Manusia Berhadapan Dengan...

KELAB GREENBOC: Rapuhnya Benteng Ciptaan Manusia Berhadapan Dengan...: G ambar runtuhan tanah di puncak Setiawangsa, Kuala Lumpur. Hebatnya ciptaan mManusia membuat benteng untuk mengelakkan tanah runtuh........

No comments:

Post a Comment