Saturday, 11 August 2012

TINTA HIJAU DARI KAKI BUKIT: Kafir Harbi Tidak Wujud Selagi Tidak Tertegak Nega...

TINTA HIJAU DARI KAKI BUKIT: Kafir Harbi Tidak Wujud Selagi Tidak Tertegak Nega...: SHAH ALAM 12 OGOS : Tidak wujud istilah penggunaan ‘kafir harbi’ selagimana tidak tertegaknya sebuah pentadbiran negara Islam yang sebena...

No comments:

Post a Comment